Nowe regulacje Kodeksu Pracy wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 roku

Najważniejsze zmiany to:

– zniknie umowa na czas wykonania określonej pracy,

– nowe limity „3” i „33” – limit czasowy umów na czas określony wyniesie 33 miesiące i limit ilości tych umów to 3,

– brak limitów „3” i „33” będzie obowiązywał np. przy umowach na zastępstwo lub umowach sezonowych,

– okresy wypowiedzenia dla umów terminowych wyniosą:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – przy zatrudnieniu w danym zakładzie przez co najmniej 3 lata.