Pulpit pracownika Enova 365 w ACCF

ACCF kładzie duży nacisk na nowoczesne rozwiązania informatyczne stąd obsługa pracowników dokonuje się z wykorzystaniem Enova 365 Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika. Takie wygodne nowatorskie rozwiązania sprawiają że nasi klienci zyskują w oczach swoich pracowników, a my zyskujemy w oczach naszych klientów.

Sprawdź jak udoskonalamy się z dnia na dzień. 🙂

https://www.enova.pl/fileadmin/Download/Sprzedaz%20i%20Marketing/Broszury_produktowe/enova365-dodatek-samoobsluga-pracownicza.pdf

 

 

Zobacz więcej

Założenie działalności gospodarczej

Aby zarejestrować nową działalność gospodarczą dokonujemy:

1) wpisu do CEIDG,
2) zgłoszenia NIP- chyba że już wcześniej był nadany,
3) (ZUS/KRUS),
4) wyboru formy opodatkowania,
5) wyboru sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek liniowy lub wg skali podatkowej),
7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych albo o wyborze ryczałtu od przychodów,
8) zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym.

Można to zrobić: osobiści, za pośrednictwem pełnomocnika, on-line, listownie lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 801-055-088.

ACCF udziela bezpłatnych porad podatnikom zakładającym działalność gospodarczą i zamierzającym nawiązać współpracę, pomagając wybrać najkorzystniejszy wariant prowadzenia działalności.

Zobacz więcej