Zmiana zasad wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG

Uwaga przedsiębiorcy którzy zawiesili działalność gospodarczą! Można zostać wykreślonym z listy przedsiębiorców bez informacji.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

Infolinia Ministerstwa (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00)
Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl

Zobacz więcej