Zmiany w poodatkach na 2017 – cz.1 – Limit płatności gotówkowych

Prowadzisz działalność gospodarczą? Więc czas przygotowywać się zmiany w podatkach.
Jak co roku okazuje się że wiele spraw będzie wyglądać inaczej. Może na początek zmiany w limitach płatności gotówkowych. ) Od 1 stycznia 2017 r. zostanie obniżony limit kwotowy transakcji między przedsiębiorcami, które mogą być zapłacone w formie gotówkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł. Jak pamiętamy obecnie przepis zezwala nam na płatności gotówką do kwoty 15 000 EUR.
Jakie z tego wynikają konsekwencje podatkowe? W uproszczeniu i dużym skrócie: jeśli przedsiębiorca dokona płatności gotówką a wartość transakcji to więcej niż 15 000 zł, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części w jakiej płatność zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką).

Zobacz więcej