ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Wymaga wiedzy, zdecydowania i podejmowania szybkich czasami trudnych decyzji. Polscy przedsiębiorcy oceniają system podatkowy jako skomplikowany, zmienny, mało przejrzysty i bardzo niespójny. Wiemy wiec jak ważną decyzją staje się wybór sprawdzonej i godnej zaufania kancelarii doradztwa podatkowego. Mając to na uwadze świadczymy dla naszych klientów kompleksowe usługi doradztwa podatkowego, księgowości, kadr i płac, a także doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Prowadzenie księgowości

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych):

 • zapisy w księgach handlowych,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • deklaracje VAT, VAT-UE, VAT-27
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje przebiegu pojazdu,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
 • rozliczenia transakcji wewnątrz wspólnotowych,
 • rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT,
 • kontrola płatności,
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i wprowadzanie ich do systemu bankowego,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie dokumentacji do banku.

 

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu:

 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z ZUS i urzędami,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • rozliczenia roczne.

 

Inne usługi:

 • sporządzanie sprawozdań GUS, 
 • przygotowywanie biznesplanów i prognoz finansowych, 
 • dokumenty do monitoringu kredytowego,
 • zeznania roczne PIT,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.

Obsługa kadrowo płacowa

Usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

 • Sporządzanie list płac,
 • Rozliczenia umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie teczek pracowniczych:
  • kontrola kompletności dokumentów,
  • kontrola terminowości wykonania badań lekarskich,
  • kontrola terminowości wykonania szkoleń BHP,
  • kontrola ważności umów.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nieobecnością pracowników,
 • Przygotowywanie zestawień rocznych,
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS,
 • Wyliczenia podatku PIT od wynagrodzeń,
 • Kompleksowa obsługa w okresie zatrudnienia (pisma, notatki, aneksy),
 • Kompleksowa obsługa w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • Obsługa PFRON.

Udzielanie porad i wyjaśnień

Usługi w zakresie rejestracji nowej działalności:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • kompleksowa pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji rejestracyjnej,
 • dokonanie rejestracji w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
 • doradztwo w zakresie rejestracji VAT.

 

Doradztwo podatkowe:

 • udzielanie porad podatkowych,
 • analiza problemów w zakresie podatków dochodowych,
 • sporządzenie pism do urzędów i ZUS,
 • sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację w zakresie prawa podatkowego,
 • doradztwo związane z prowadzoną kontrolą,
 • audyt podatkowy,
 • ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji,
 • ocena poprawności prowadzonych rozliczeń podatkowych,
 • ocena i wyznaczanie obszarów ryzyka podatkowego,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych,
 • rozwiązywanie problemów podatkowych w zakresie objętym audytem,
 • przygotowanie szczegółowego raportu w zakresie przeprowadzonego audytu,
 • porady internetowe.

Reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami

Wszystkich naszych klientów reprezentujemy przed urzędem skarbowym, ZUS, PFRON i innymi organami na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Pomagamy w relacjach z urzędami między innymi w zakresie postępowań kontrolnych i podatkowych. oraz sporządzając wszelkie pisma w odniesieniu do realizowanych przez nas usług.

Usługi on-line

Kięgowość on-line:

 • pracę na bazie danych klienta on-line,
 • udostępnienie klientowi informacji księgowych poprzez bezpłatny dostęp do elektronicznego panelu klienta (płatności, zakupy, sprzedaż, podatki, danych kadrowych, magazynowych,należności i zobowiązań oraz zestawienia księgowe)

 

Elektroniczny obieg dokumentów:

 • Jest to to nowoczesne rozwiązanie powodujące usprawnienie współpracy z firmami których siedziba jest znacznie oddalona od księgowości. Mogą one bez względu na lokalizację przekazywać dokumenty w formie elektronicznej, bez konieczności comiesięcznego odwiedzania naszego biura i osobistego dostarczania dokumentów. Usługa przeznaczona jest dla firm o stosunkowo niewielkim rozmiarze działalności które szybko i bez zbędnych formalności pragną powierzyć prowadzenie księgowości specjalistom.

 

Inne e-usługi:

 • E-doradztwo: Umożliwiamy Państwu uzyskanie porady księgowej lub podatkowej w formie elektronicznej. Kontaktujac się z nami możecie Państwo zadać zapytanie z zakresu rachunkowości lub podatków. My dokonamy wyceny usługi w zależności od nakładu pracy jaki jest niezbędny do jej wykonania i sporządzamy dla Państwa ofertę wraz z proponowaną ceną. Po podjęciu ostatecznej decyzji co do wykonania usługi i dokonaniu opłaty, otrzymacie Państwo zgodnie z życzeniem drogą tradycyjną lub internetową opinię, poradę lub odpowiedź na zadane pytanie.
 • E-informacja: Nasi klienci bez względu na formę działalności czy też zakres świadczonych przez nas usług otrzymują informację i przypomnienia o wysokości podatków, obowiązkach i terminach, również drogą elektroniczną i sms.

DLACZEGO MY ?

 • Profesjonalizm: Posiadamy uprawnienia do świadczenia usług Doradztwa Podatkowego

 • Kwalifikacje: Posiadamy certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Odpowiedzialność: Ponosimy pełną odpowiedzialność i posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 mln złotych

 • Tradycja: Istniejemy na rynku usług księgowych od 2006 roku

 • Elastyczność: pracujemy na oprogramowaniu w pełni dostosowanym do wymogów obowiązującego prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości (ENOVA), lub na oprogramowaniu stosowanym przez Państwa Firmę

 • Nowoczesność: stosujemy nowoczesne rozwiania w zakresie e-księgowości

KALKULATOR CEN USŁUG KSIĘGOWYCH

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, możesz sprawdzić kalkulator cen usług księgowych w Polsce.

Podane ceny są orientacyjne, dlatego przed finalną decyzją, skontaktuj się z nami.

KLIENCI O NAS

SPRAWDŹ NOWOŚCI W STREFIE KLIENTA

KLIKNIJ!