Ulga na dzieci w PIT 2015

Podobnie jak w latach ubiegłych w rozliczeniu PIT za 2015 rok można skorzystać z ulgi prorodzinnej. Poniżej kilka wskazówek na temat możliwości skorzystania z niej w rozliczeniu rocznym:
1. Ulga przysługuje podatnikowi który:
– wykonywał władzę rodzicielską;
– pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
– sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
2. Wysokość ulgi: ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik spełniał warunki do jej stosowania
3. Ulga na jedno dziecko nie przysługuje podatnikom, jeśli dochody małżonków pozostających w związku przez cały rok przekroczyły
112.000 zł. Warunek ten dotyczy również osoby samotnie wychowującej dziecko.
4. Na pierwsze i drugie dziecko ulga przysługuje w wysokości 92,67 zł miesięcznie, tj. rocznie 1112,04 zł
5. Na trzecie dziecko ulga przysługuje w wysokości 166,67 zł miesięcznie, tj. rocznie 2000,04 zł
6. Na czwarte i każde następne dziecko ulga przysługuje w wysokości 225 zł miesięcznie, tj. rocznie 2700 zł
7. Aby skorzystać z ulgi podatnik musi osiągać przychody opodatkowane na zasadach ogólnych czyli wg skali podatkowej.
8. Jeśli podatek nie wystarcza na dokonanie odliczenia od dnia 1 stycznia 2015 r. możliwe jest również skorzystanie z ulgi prorodzinnej przez odliczenie kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz więcej