W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej termin wejścia w życie ustawy dotyczących e-ZLA, od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia wyłączenie w formie elektronicznej.

Jeśli pracodawca ma dostęp do profilu PUE ZUS oznacza to, że w przypadku choroby pracownika zwolnienie lekarskie zostanie automatycznie przekazane na profil pracodawcy w ZUS, co zwalnia pracownika z obowiązku dostarczania pracodawcy zwolnienia w terminie 7 dni. Pracownik w tym przypadku nie musi otrzymać od lekarza zwolnienia w formie papierowej chyba że zgłosi taką prośbę. Lekarz ma obowiązek na życzenie pacjenta wydrukować i przekazać zwolnienia również w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2016 roku wszyscy pracodawcy opłacający składki za więcej niż 5 osób powinni posiadać swój profil PUE ZUS, który umożliwia dostęp do zwolnień elektronicznych. Pracodawcy którzy nie mają dostępu do e-ZLA powinni poinformować pracownika w formie pisemnej o konieczności dostarczania wydruków e –zwolnień opatrzonych pieczęcią i podpisem lekarza.

Pracownik może wygodnie przeglądać historię zwolnień lekarskich na swoim portalu w ZUS pod warunkiem uruchomienia i zarejestrowania profilu PUE ZUS.