Aby zarejestrować nową działalność gospodarczą dokonujemy:

1) wpisu do CEIDG,
2) zgłoszenia NIP- chyba że już wcześniej był nadany,
3) (ZUS/KRUS),
4) wyboru formy opodatkowania,
5) wyboru sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek liniowy lub wg skali podatkowej),
7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych albo o wyborze ryczałtu od przychodów,
8) zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym.

Można to zrobić: osobiści, za pośrednictwem pełnomocnika, on-line, listownie lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 801-055-088.

ACCF udziela bezpłatnych porad podatnikom zakładającym działalność gospodarczą i zamierzającym nawiązać współpracę, pomagając wybrać najkorzystniejszy wariant prowadzenia działalności.