Przypominamy że 20.11.2015  zbliża się między innymi termin wpłaty:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) za październik 2015 r.
  • PIT 4R za październik 2015 r. (zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy)
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2015 r.
  • PFRON za październik 2015 r.