W dniu 1 lutego przypadają miedzy innymi terminy na:
– wpłatę podatku od nieruchomości za styczeń 2016 r.
– przekazanie do ZUS IWA
– złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28)
– złożenie deklaracji PIT 16A (karta podatkowa)
– złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. (PIT-4R)
– złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2015 r. (PIT-8AR)

Ładowanie