Podatnik PIT decyzję o zmianie stosowanej do tej pory formy opodatkowania powinien zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego, czyli na 2017 r. do 20 stycznia 2017 r.
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą mają do wyboru:
•skalę podatkową,
•podatek liniowy,
•ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
•kartę podatkową.