Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy ułatwią Ci opłacanie składek. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe wystarczy jeden zwykły przelew

Jak to będzie:

  1. Tylko jeden rachunek składkowy
  2. Nowy numer rachunku dostaniesz z ZUS

  3. Aby opłacić składki, w 2018 r. będziesz wypełniać tylko jeden zwykły przelew. Jeden przelew zamiast trzech albo czterech

  4. Bezbłędnie – w przelewie nie będziesz podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL. Unikniesz więc błędów,jakie możesz popełnić.
  5. Natychmiastowe rozliczenie – dzięki temu, że będziesz mieć swój numer rachunku składkowego, wpłaty od razu zostaną zaksięgowane na Twoim koncie
  6. Mniej odsetek –  jeśli masz zadłużenie, twoje wpłaty składek ZUS rozliczy  na najstarsze zaległości. Dzięki temu nie będą narastały odsetki za zwłokę
  7. Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: https://e-skladka.pl/