biuro_rachunkowe

Zmiany w podatkach na 2017 cz. 2 -nowe uregulowania VAT

1. Prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi budowlane dla innych podatników VAT zwłaszcza jako podwykonawcy- nowe przepisy zgodnie z którymi obowiązuje procedura odwrotnego obciążenia.
2. Firmy które zawieszą działalność gospodarczą na co najmniej 6 miesięcy, złożą zerowe deklaracje VAT lub ich nie złożą za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały zostaną z urzędu wykreślone z rejestru podatników VAT.
3. Brak możliwości wyboru kwartalnego VAT dla nowych podatników. Obowiązek rozliczania podatku wyłącznie za okresy miesięczne dla podatników rozpoczynających rozliczanie podatku VAT jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy ci przez pierwsze 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, będą więc obowiązani do składania deklaracji VAT-7 oraz obliczania i wpłacania podatku do urzędu skarbowego za okresy miesięczne.
4. Obowiązek składania deklaracji VAT & oraz VAT UE za pomocą środków komunikacji elektronicznej
5. Sankcje w VAT – w przypadku stwierdzenia błędów w deklaracji VAT może być naliczona sankcja czyli dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy

Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie skontaktuj się z ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego.

Zobacz więcej
Business people joining hands

Wybór formy opodatkowania do 20 stycznia 2017- szansa na optymalizację podatkową

Podatnik PIT decyzję o zmianie stosowanej do tej pory formy opodatkowania powinien zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego, czyli na 2017 r. do 20 stycznia 2017 r.
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą mają do wyboru:
•skalę podatkową,
•podatek liniowy,
•ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
•kartę podatkową.

Zobacz więcej
Ładowanie