build

Jak zapłacić ZUS w styczniu – Broszura informacyjna

nowe-skladki-zus

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej
a skyscraper with glass walls and the reflection of landmarks on the opposite side

Nowe zasady wpłat ZUS w 2018

Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy ułatwią Ci opłacanie składek. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe wystarczy jeden zwykły przelew

Jak to będzie:

  1. Tylko jeden rachunek składkowy
  2. Nowy numer rachunku dostaniesz z ZUS

  3. Aby opłacić składki, w 2018 r. będziesz wypełniać tylko jeden zwykły przelew. Jeden przelew zamiast trzech albo czterech

  4. Bezbłędnie – w przelewie nie będziesz podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL. Unikniesz więc błędów,jakie możesz popełnić.
  5. Natychmiastowe rozliczenie – dzięki temu, że będziesz mieć swój numer rachunku składkowego, wpłaty od razu zostaną zaksięgowane na Twoim koncie
  6. Mniej odsetek –  jeśli masz zadłużenie, twoje wpłaty składek ZUS rozliczy  na najstarsze zaległości. Dzięki temu nie będą narastały odsetki za zwłokę
  7. Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: http://e-skladka.pl/

 

Zobacz więcej
data-business-meeting

Pulpit pracownika Enova 365 w ACCF

ACCF kładzie duży nacisk na nowoczesne rozwiązania informatyczne stąd obsługa pracowników dokonuje się z wykorzystaniem Enova 365 Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika. Takie wygodne nowatorskie rozwiązania sprawiają że nasi klienci zyskują w oczach swoich pracowników, a my zyskujemy w oczach naszych klientów.

Sprawdź jak udoskonalamy się z dnia na dzień. :)

http://www.enova.pl/fileadmin/Download/Sprzedaz%20i%20Marketing/Broszury_produktowe/enova365-dodatek-samoobsluga-pracownicza.pdf

 

 

Zobacz więcej
20170808_084307_001

Założenie działalności gospodarczej

Aby zarejestrować nową działalność gospodarczą dokonujemy:

1) wpisu do CEIDG,
2) zgłoszenia NIP- chyba że już wcześniej był nadany,
3) (ZUS/KRUS),
4) wyboru formy opodatkowania,
5) wyboru sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek liniowy lub wg skali podatkowej),
7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych albo o wyborze ryczałtu od przychodów,
8) zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym.

Można to zrobić: osobiści, za pośrednictwem pełnomocnika, on-line, listownie lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 801-055-088.

ACCF udziela bezpłatnych porad podatnikom zakładającym działalność gospodarczą i zamierzającym nawiązać współpracę, pomagając wybrać najkorzystniejszy wariant prowadzenia działalności.

Zobacz więcej
biuro_rachunkowe

Zmiany w podatkach na 2017 cz. 2 -nowe uregulowania VAT

1. Prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi budowlane dla innych podatników VAT zwłaszcza jako podwykonawcy- nowe przepisy zgodnie z którymi obowiązuje procedura odwrotnego obciążenia.
2. Firmy które zawieszą działalność gospodarczą na co najmniej 6 miesięcy, złożą zerowe deklaracje VAT lub ich nie złożą za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały zostaną z urzędu wykreślone z rejestru podatników VAT.
3. Brak możliwości wyboru kwartalnego VAT dla nowych podatników. Obowiązek rozliczania podatku wyłącznie za okresy miesięczne dla podatników rozpoczynających rozliczanie podatku VAT jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy ci przez pierwsze 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, będą więc obowiązani do składania deklaracji VAT-7 oraz obliczania i wpłacania podatku do urzędu skarbowego za okresy miesięczne.
4. Obowiązek składania deklaracji VAT & oraz VAT UE za pomocą środków komunikacji elektronicznej
5. Sankcje w VAT – w przypadku stwierdzenia błędów w deklaracji VAT może być naliczona sankcja czyli dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy

Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie skontaktuj się z ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego.

Zobacz więcej
Business people joining hands

Wybór formy opodatkowania do 20 stycznia 2017- szansa na optymalizację podatkową

Podatnik PIT decyzję o zmianie stosowanej do tej pory formy opodatkowania powinien zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego, czyli na 2017 r. do 20 stycznia 2017 r.
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą mają do wyboru:
•skalę podatkową,
•podatek liniowy,
•ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
•kartę podatkową.

Zobacz więcej
12764730_964433190290129_789160616870705938_o

Zmiany w poodatkach na 2017 – cz.1 – Limit płatności gotówkowych

Prowadzisz działalność gospodarczą? Więc czas przygotowywać się zmiany w podatkach.
Jak co roku okazuje się że wiele spraw będzie wyglądać inaczej. Może na początek zmiany w limitach płatności gotówkowych. ) Od 1 stycznia 2017 r. zostanie obniżony limit kwotowy transakcji między przedsiębiorcami, które mogą być zapłacone w formie gotówkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł. Jak pamiętamy obecnie przepis zezwala nam na płatności gotówką do kwoty 15 000 EUR.
Jakie z tego wynikają konsekwencje podatkowe? W uproszczeniu i dużym skrócie: jeśli przedsiębiorca dokona płatności gotówką a wartość transakcji to więcej niż 15 000 zł, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części w jakiej płatność zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką).

Zobacz więcej
hexagon-zamknieta

Wkrótce nowa siedziba ACCF Biura Księgowości i Doradztwa Podatkowego

Szanowni klienci, z wielką radością informujemy, iż już w niedługim czasie nastąpi zmiana siedziby naszego biura. Nowe biuro znajdować się będzie ok. 3 km od obecnej lokalizacji w pięknym nowym biurowcu Hexagon przy ul. Zamkniętej w Krakowie (przecznica z ulicy Wielickiej).

Zobacz więcej
Accounting.

Ulga na dzieci w PIT 2015

Podobnie jak w latach ubiegłych w rozliczeniu PIT za 2015 rok można skorzystać z ulgi prorodzinnej. Poniżej kilka wskazówek na temat możliwości skorzystania z niej w rozliczeniu rocznym:
1. Ulga przysługuje podatnikowi który:
– wykonywał władzę rodzicielską;
– pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
– sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
2. Wysokość ulgi: ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik spełniał warunki do jej stosowania
3. Ulga na jedno dziecko nie przysługuje podatnikom, jeśli dochody małżonków pozostających w związku przez cały rok przekroczyły
112.000 zł. Warunek ten dotyczy również osoby samotnie wychowującej dziecko.
4. Na pierwsze i drugie dziecko ulga przysługuje w wysokości 92,67 zł miesięcznie, tj. rocznie 1112,04 zł
5. Na trzecie dziecko ulga przysługuje w wysokości 166,67 zł miesięcznie, tj. rocznie 2000,04 zł
6. Na czwarte i każde następne dziecko ulga przysługuje w wysokości 225 zł miesięcznie, tj. rocznie 2700 zł
7. Aby skorzystać z ulgi podatnik musi osiągać przychody opodatkowane na zasadach ogólnych czyli wg skali podatkowej.
8. Jeśli podatek nie wystarcza na dokonanie odliczenia od dnia 1 stycznia 2015 r. możliwe jest również skorzystanie z ulgi prorodzinnej przez odliczenie kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz więcej
bookeeping-tips-tweets

Zmiana zasad wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG

Uwaga przedsiębiorcy którzy zawiesili działalność gospodarczą! Można zostać wykreślonym z listy przedsiębiorców bez informacji.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

Infolinia Ministerstwa (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00)
Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl

Zobacz więcej
Ładowanie