bookeeping-tips-tweets

Zmiana zasad wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG

Uwaga przedsiębiorcy którzy zawiesili działalność gospodarczą! Można zostać wykreślonym z listy przedsiębiorców bez informacji.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

Infolinia Ministerstwa (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00)
Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl

Zobacz więcej
Portrait of cute young business woman outdoor over building background

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów

Już w tym roku można rozliczyć PIT przez internet korzystając z wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.
Rejestrując się na portalu podatkowym można nie tylko przesłać deklarację bezpośrednio z własnego konta, ale także można uzyskać dostęp do elektronicznej komunikacji z administracją podatkową dzięki na przykład składaniu i odbieraniu pism do urzędu skarbowego. To wszystko bez wychodzenia z domu wprost z portalu podatkowego. (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp)
Zeznanie podatkowe za rok 2015 można złożyć na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.
Monika Kawalec – doradca podatkowy

Zobacz więcej
a skyscraper with glass walls and the reflection of landmarks on the opposite side

Uwaga! Zbliżające się terminy

W dniu 1 lutego przypadają miedzy innymi terminy na:
– wpłatę podatku od nieruchomości za styczeń 2016 r.
– przekazanie do ZUS IWA
– złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28)
– złożenie deklaracji PIT 16A (karta podatkowa)
– złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. (PIT-4R)
– złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2015 r. (PIT-8AR)

Zobacz więcej
bookeeping-tips-tweets

Badania lekarskie pracowników

Badania po dłuższej nieobecności:

zgodnie z kodeksem pracy (art. 229 § 4) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie

Kiedy wykonywać badania lekarskie:

1. wstępne – przed podjęciem zatrudnienia
2. okresowe – jeśli upłynął termin ważności poprzednich badań
3. kontrolne – jeśli pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

Zobacz więcej
Accounting.

Nowe regulacje Kodeksu Pracy

Nowe regulacje Kodeksu Pracy wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 roku

Najważniejsze zmiany to:

– zniknie umowa na czas wykonania określonej pracy,

– nowe limity „3” i „33” – limit czasowy umów na czas określony wyniesie 33 miesiące i limit ilości tych umów to 3,

– brak limitów „3” i „33” będzie obowiązywał np. przy umowach na zastępstwo lub umowach sezonowych,

– okresy wypowiedzenia dla umów terminowych wyniosą:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – przy zatrudnieniu w danym zakładzie przez co najmniej 3 lata.
Zobacz więcej
data-business-meeting

Zbliżające się terminy wpłat

Przypominamy że 20.11.2015  zbliża się między innymi termin wpłaty:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) za październik 2015 r.
  • PIT 4R za październik 2015 r. (zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy)
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2015 r.
  • PFRON za październik 2015 r.
Zobacz więcej
Ładowanie